REKLAMA

GetBack ocenia, że rozwiązanie umów z Trigon jest niemożliwe do zakończenia przeglądu transakcji

2018-07-19 07:30
publikacja
2018-07-19 07:30

GetBack ocenia, że rozwiązanie umów z Trigon TFI o zarządzanie portfelem wierzytelności nie jest możliwe do czasu zakończenia przeglądu transakcji spółki na rynku wtórnym portfeli wierzytelności - podał GetBack w komunikacie.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

W środę Trigon TFI poinformował o rozwiązaniu umów z GetBack o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit. Podał, że rozwiązanie umów nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack i zostało poprzedzone szczegółową analizą prawną i biznesową. W ocenie Trigon, umowy zostały rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.

GetBack uważa, że rozwiązanie umów nie jest możliwe do czasu zakończenia przeglądu transakcji spółki.

"W ocenie emitenta takie rozwiązanie wyżej wymienionych umów nie jest możliwe do chwili, w której zakończony zostanie niezależny - prowadzony zgodnie z sugestią audytora emitenta - przegląd transakcji sprzedaży/nabycia na rynku wtórnym portfeli wierzytelności. W ocenie emitenta w jakimkolwiek przypadku nie można przyjąć stanowiska, że wyżej wymienione umowy zostały rozwiązane z przyczyn leżących po stronie emitenta" - podał GetBack.

We wcześniejszym komunikacie w środę GetBack poinformował o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki przez niektórych byłych członków zarządu. Przestępstwo - jak podała spółka - miałoby polegać na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętym na siebie zobowiązaniom, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem spółki, poprzez zawarcie umowy ramowej z podmiotem regulowanym i dokonanie na jej podstawie płatności w kwocie 49,2 mln zł.

Z komunikatu wynika, że może chodzić o umowę ramową zawartą przez GetBack z Trigon TFI.

"Naturalnie jako Trigon TFI nie znamy szczegółów zawiadomienia, o którym mowa w (...) raporcie bieżącym GetBack, ale z informacji w nim zawartych wynika wprost, że zawiadomienie dotyczy oceny korzystności tej umowy z wewnętrznej perspektywy GetBack, a nie jakichkolwiek zarzutów wobec Trigon TFI" - napisał Trigon TFI w przesłanym do mediów w środę komentarzu.

Trigon wskazał, że ponad dwa tygodnie temu nowy zarząd GetBack potwierdził, że w jego ocenie rynkowość wynagrodzenia Trigon TFI nie budzi wątpliwości.

"Nie ma zatem tym bardziej żadnych podstaw do żądania przez GetBack zwrotu wynagrodzenia od Trigon TFI" - napisał Trigon TFI.

9 sierpnia 2017 r. Trigon TFI zawarł z GetBack umowę ramową, na mocy której zobowiązał się zapewnić GetBack wyłączność w obsłudze portfeli funduszy zarządzanych przez Trigon TFI.(PAP Biznes)

pel/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
pjb
Dziwne jest stanowisko Trigiona, skoro umowa dawała wyłączność i ponoć za to Getback zapłacił z góry 50 baniek to wypowiedzenie tej umowy musi powodować obowiązek zwrotu wniesionej opłaty przynajmniej za pozostały okres umowny oraz zwrotu poniesionych strat wynikających z nie zrealizowanych przez Getback zysków. W Dziwne jest stanowisko Trigiona, skoro umowa dawała wyłączność i ponoć za to Getback zapłacił z góry 50 baniek to wypowiedzenie tej umowy musi powodować obowiązek zwrotu wniesionej opłaty przynajmniej za pozostały okres umowny oraz zwrotu poniesionych strat wynikających z nie zrealizowanych przez Getback zysków. W końcu zawsze na początku obsługi portfela ponosi się koszty a potem po dobrze wykonanej pracy przychodzą zyski. Czy przypadkiem ktoś tu nie próbuje niezbyt uczciwie i w sumie kosztem obligatariuszy którzy teraz finansują istnienie getback zarobić ekstra kasę?

Powiązane: Afera GetBack

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki