2,9200 zł
2,82% 0,0800 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_Spr._Finansowe_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Spr._Zarzadu_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_do_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_Ocena_Sprawozdania_Finansowego_i_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 6 905 7 427 1 621 1 744
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 593) 29 518 (844) 6 932
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 379 31 676 89 7 438
IV. Zysk (strata) netto (197) 26 156 (46) 6 142
V. Zysk na akcję (PLN) 0,00 0,35 0,00 0,08
VI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,00 0,35 0,00 0,08
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 118) (5 350) (2 375) (1 256)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 409 1 881 2 444 442
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 130 2 725 265 640
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 420 (744) 333 (175)
XI. Aktywa 210 733 213 528 49 008 51 195
XII. Zobowiązania długoterminowe 2 792 8 050 649 1 930
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 252 34 316 9 826 8 227
XIV. Kapitał własny 165 689 171 162 38 532 41 037
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Spr. Finansowe za rok 2018.pdfJednostkowe Spr. Finansowe za rok 2018.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za rok 2018
Jednostkowe Spr. Zarządu za rok 2018.pdfJednostkowe Spr. Zarządu za rok 2018.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za rok 2018
List Zarządu do Akcjonariuszy.pdfList Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za rok 2018
Oświadczenia Zarządu do JSF.pdfOświadczenia Zarządu do JSF.pdf Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdania Finansowego i Zarządu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdania Finansowego i Zarządu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w sprawie
Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego za rok 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w sprawie
Komitetu Audytu za rok 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta JSF.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta JSF.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. za rok 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-16 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2019-04-16 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-04-16 Piotr Fortuna Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-16 Anna Grażyna Zielińska Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.