REKLAMA

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ADIUVO INVESTMENTS S.A.

2019-01-09 15:22
publikacja
2019-01-09 15:22

Uchwała Nr 17/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki ADIUVO INVESTMENTS S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.620.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki ADIUVO INVESTMENTS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 11 stycznia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ADIUVO INVESTMENTS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu

11 stycznia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLADVIV00015".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki