REKLAMA

GPW: Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022

2023-05-22 15:42
publikacja
2023-05-22 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-22
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2023 z dnia 18 maja 2023 r. informuje, że w dniu 22 maja 2023 r. podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki terminów: 24 lipca 2023 r. jako dnia dywidendy oraz 7 sierpnia 2023 r. jako dnia wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 5/2023Date: 22 May 2023Topic:
Proposal of the Exchange Management Board on dividend record date and
dividend payment date for the dividend for 2022Legal basis:
Article 17 (1) of MAR – Inside informationContent:The
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”) further to the
Current Report No. 4/2023 of 18 May 2023, informs that on 22 May 2023 it
has made a decision on proposing to the Ordinary General Meeting of the
Company the dates: 24 July 2023 as the dividend record date and 7 August
2023 as the dividend payment date.Legal basis: Article 17 (1) of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (EU Legal Journal L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-22 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2023-05-22 Adam Młodkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki