REKLAMA

GLGPHARMA: Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

2019-02-08 22:32
publikacja
2019-02-08 22:32
Zarząd GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej jako „Załącznik nr 3”), polegającym na nieprzekazaniu raportu zawierającego harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r. w terminie wskazanym w §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3.

Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz że dołoży wszelkich starań aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki