REKLAMA

GLG PHARMA S.A.: Otrzymanie od Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC.

2018-12-06 22:32
publikacja
2018-12-06 22:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-06
Skrócona nazwa emitenta
GLG PHARMA S.A.
Temat
Otrzymanie od Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz kolejnych raportów dotyczących zawartej z Instytutem Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie („Wykonawca”) umowy o współpracy („Umowa") w zakresie realizacji projektu rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi („Projekt TNBC”), Zarząd GLG Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. otrzymał od Wykonawcy wypowiedzenie Umowy („Wypowiedzenie”).

W uzasadnieniu Wypowiedzenia wskazano, że jego przyczyną jest brak uiszczenia należności przez Spółkę na rzecz Wykonawcy wynikającej z Umowy. Zarząd Spółki wskazuje, że zamierza uregulować ww. należność po uzyskaniu kolejnej płatności zaliczkowej dla środków z dotacji w Projekcie TNBC od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz podjąć działania w celu wznowienia współpracy z Wykonawcą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-06 Richard Gabriel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki