REKLAMA

Fitch nie wyklucza możliwości podniesienia ratingu Węgier

2016-01-27 16:56
publikacja
2016-01-27 16:56
Analityk tej agencji ratingowej, Arnaud Louis nie wykluczył możliwości podniesienia obecnej "śmieciowej" noty dla Węgier podczas najbliższej rewizji, jaka będzie miała miejsce 20 maja. Obecny rating to BB+ w walucie obcej. Fitch pozytywnie wypowiedział się na temat perspektyw dla węgierskiego budżetu, oraz gospodarki. Dla rynków nie jest to zaskakująca informacja - o takiej możliwości spekuluje się od jakiegoś czasu, a inwestorzy dostrzegli już zalety Węgier, co przełożyło się na relatywną siłę forinta na przestrzeni ostatnich tygodni. Wspólnie z czeską koroną była to dość stabilna waluta niezależnie od niepokojów na rynkach wschodzących wywołanych przez informacje z Chin.

Na wczorajszym posiedzeniu Bank Węgier utrzymał stopy procentowe na poziomie 1,35 proc., co nie było żadnym zaskoczeniem. Niemniej w kontekście możliwego dalszego luzowania polityki przez Europejski Bank Centralny, zachowano sobie możliwość ewentualnej reakcji, chociaż jak zaznaczył Gyorgy Matolcsy, byłaby ona raczej realizowana poprzez niestandardowe narzędzia. Tymczasem już 2 tygodnie temu węgierskie władze doprowadziły do spadku długoterminowych stóp procentowych, co ma ich zdaniem zachęcić instytucje do większego zainteresowania się rządowym długiem.

Układ techniczny EUR/HUF pokazuje, że w długim terminie cały czas tkwimy w szerokiej konsolidacji pomiędzy 307-309 z dołu, a 317-318 z góry i szanse na wyraźne przełamanie, któregoś z tych poziomów są w perspektywie najbliższych tygodni niewielkie.

EURHUFDaily.png

Wykres dzienny EUR/HUF

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego
kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki