REKLAMA

FITEN S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości FITEN S.A.

2021-08-20 17:20
publikacja
2021-08-20 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-20
Skrócona nazwa emitenta
FITEN S.A.
Temat
Otrzymanie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości FITEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FITEN S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportów ESPI 7/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. oraz ESPI 14/2019 z dnia 23 września 2019 r., informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy (Sąd), w którym Sąd postanowił:

1. ogłosić upadłość Emitenta;
2. wyznaczyć sędziego komisarza;
3. wyznaczyć syndyka masy upadłości;
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali sędziemu komisarzowi swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. stwierdzić jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe;
7. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz.UE.L Nr 141, str. 19 z późn. zm.);
8. kosztami postępowania obciążyć Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-20 Witold Kudla Prezes Zarządu
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki