16,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
FERRO SA (FRO)

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-16
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku oceną, spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa COVID-19 i związane z tym działania podejmowane aktualnie przez administrację rządową Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, z którymi Emitenta łączą stosunki gospodarcze, w zakresie ograniczenia działalności niektórych przedsiębiorstw, mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.
Emitent w szczególności zauważa, że wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta („Grupa”) mogą mieć dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzone w państwach będących rynkami operacyjnymi Grupy, w tym m.in. tymczasowe ograniczenie dostępności pracowników związane z umożliwieniem pracy zdalnej dla niektórych funkcji.
Zarząd Emitenta podkreśla, że Grupa prowadzi działalność w formule B2B (business-to-business) i na moment przekazania niniejszego raportu zamówienia realizowane są bez istotnych zakłóceń, niemniej jednak nie można wykluczyć, że przejściowe zamknięcie galerii handlowych na niektórych rynkach oraz ogólne ograniczenie aktywności gospodarczej i konsumenckiej przełożą się na konieczność czasowego wstrzymania obsługi części zamówień.
Jednocześnie Emitent deklaruje, że według stanu na moment przekazania niniejszego raportu brak istotnych zakłóceń w zakresie ciągłości dostaw towarów i komponentów do spółek Grupy z większości kierunków dostaw.

Emitent wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie jest w stanie precyzyjne oszacować rozmiaru oraz wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Grupy. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację związaną z pandemią, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których Emitent lub podmioty należące do Grupy prowadzą działalność. W przypadku powzięcia przez Zarząd Spółki nowych, istotnych informacji związanych z opisywaną w niniejszym raporcie sytuacją, zostaną one zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.
Więcej informacji w zakresie wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy i jej sytuację finansową zostanie zamieszczonych w raporcie rocznym za 2019 rok (publikacja ustalona na dzień 30 marca 2020 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2020-03-16 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.