REKLAMA
PIT 2023

FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta

2023-10-04 16:11
publikacja
2023-10-04 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-04
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki FEERUM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2023 r. otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), działającej w imieniu Arrow Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz I”) oraz VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 („Fundusz II” oraz łącznie z Funduszem I „Fundusze”) zawiadomienia z dnia 3 października 2023 r. („Zawiadomienia”), zgodnie z którymi, w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w dniu 28 września 2023 r.:
a) Fundusz I zbył 484.381 akcji Spółki, w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% posiadanych przez Fundusz I;
b) Fundusz II nabył łącznie 495.438 akcji Spółki, w wyniku czego nastąpiło zwiększenie się udziału Funduszu II w ogólnej liczbie głosów w Spółce o więcej niż 2% oraz powyżej progu 15% posiadanych przez Fundusz II.
Zgodnie z Zawiadomieniami, w których Towarzystwo powołało się na realizację obowiązków określonych w: (i) art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a oraz (ii) art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”):
1. Przed dokonaniem transakcji:
• Fundusz I posiadał bezpośrednio 484.381 akcji Spółki, reprezentujących 5,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 484.381 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
• Fundusz II posiadał bezpośrednio 1.151.756 akcji Spółki, reprezentujących 12,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.151.756 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
• Fundusze, tj. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo i posiadające akcje Spółki, łącznie posiadały bezpośrednio 1.636.137 akcji Spółki, reprezentujących 17,15% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.636.137 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 17,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
• fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki pośrednio.
2. Aktualnie, w następstwie dokonania transakcji:
• Fundusz I nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;
• Fundusz II posiada bezpośrednio 1.647.194 akcje Spółki, reprezentujące 17,27% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 1.647.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
• Fundusze, tj. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo i posiadające akcje Spółki, posiadają bezpośrednio łącznie 1.647.194 akcje Spółki, reprezentujące 17,27% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 1.647.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
• fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki pośrednio.
3. Podmioty zależne od Funduszy nie posiadają akcji Spółki.
4. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.
5. Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie.
6. Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-04 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2023-10-04 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki