20,36 zł
1,29% 0,26 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Eurocash_3Q_2018_raport_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 17 031 884 15 658 523 4 007 785 3 670 454
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 112 032 11 610 26 362 2 721
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 78 956 (14 468) 18 579 (3 391)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 55 708 (39 153) 13 109 (9 178)
V. Zysk (strata) netto 55 728 (39 310) 13 113 (9 214)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 301 134 283 717 70 860 66 505
VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (414 566) (285 276) (97 552) (66 870)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 64 007 (1 542) 15 061 (361)
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (49 425) (3 100) (11 630) (727)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 153 763 139 163 286 139 153 763
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 107 157 139 163 286 139 107 157
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,41 (0,30) 0,10 (0,07)
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,41 (0,30) 0,10 (0,07)
XIV. Stan na dzień 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XV. Aktywa 6 349 042 5 979 922 1 486 408 1 433 725
XVI. Zobowiązania długoterminowe 106 010 96 109 24 819 23 043
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 261 179 4 853 808 1 231 722 1 163 732
XVIII. Kapitał własny 981 852 1 030 005 229 867 246 950
XIX. Kapitał podstawowy 139 163 139 163 32 580 33 365
XX. Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,64 6,94 1,55 1,66
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,50 6,80 1,52 1,63
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 104 607,26 111 277,15 24 490,16 26 679,41
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,75 0,80 0,18 0,19
JEDNOSTKOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 11 064 954 10 107 315 2 603 702 2 369 217
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 144 611 (56 008) 34 029 (13 129)
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 122 697 (48 494) 28 872 (11 367)
XXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 94 346 (59 143) 22 201 (13 863)
XXX. Zysk (strata) netto 94 346 (59 143) 22 201 (13 863)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 270 431 228 970 63 635 53 672
XXXII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (366 198) (214 185) (86 170) (50 206)
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 30 249 (20 849) 7 118 (4 887)
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (65 518) (6 064) (15 417) (1 421)
XXXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 153 763 139 163 286 139 153 763
XXXVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 107 157 139 163 286 139 107 157
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,68 (0,43) 0,16 (0,10)
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,68 (0,43) 0,16 (0,10)
XXXIX. Stan na dzień 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XL. Aktywa 5 462 667 5 322 939 1 278 894 1 276 209
XLI. Zobowiązania długoterminowe 94 599 87 317 22 147 20 935
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 373 335 4 237 512 1 023 865 1 015 971
XLIII. Kapitał własny 994 732 998 110 232 882 239 303
XLIV. Kapitał podstawowy 139 163 139 163 32 580 33 365
XLV. Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
XLVI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,15 7,17 1,67 1,72
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,00 7,03 1,64 1,68
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 101 589,20 101 589,20 23 783,58 24 356,66
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,73 0,73 0,17 0,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Eurocash_3Q_2018_raport_PL.pdfEurocash_3Q_2018_raport_PL.pdf Skonsolidowany raport za 3 kw. 2018 r. - Grupa Eurocash

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-09 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2018-11-09 Katarzyna Kopaczewska Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl