REKLAMA

ESOTIQ & HENDERSON: Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

2021-04-21 19:33
publikacja
2021-04-21 19:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje o zmianie dat publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r., wyznaczonych raportem bieżącym Emitenta nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. wyznaczona na dzień 27 kwietnia 2021 r. zostaje przeniesiona na dzień 30 kwietnia 2021 r. Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2021 nie ulegają zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki