REKLAMA

ESKIMOS S.A.: Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego

2020-07-30 09:19
publikacja
2020-07-30 09:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2020 / 5 07
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
ESKIMOS S.A.
Temat
Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 27 lipca 2020 r. („Postanowienie”) odnoszące się do wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którego pierwotnym złożeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 r., a następnie, raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Spółka informowała o jego przekazaniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku.
Zgodnie z otrzymanym Postanowieniem, Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne Spółki,
II. zezwolić Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
III. odebrać zarząd własny Spółce i wyznaczyć zarządcę,
IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Rafał Wójcik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki