REKLAMA

ES-SYSTEM S.A.: Wydanie decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ES-SYSTEM S.A. z obrotu na rynku regulowanym.

2020-04-06 12:14
publikacja
2020-04-06 12:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-06
Skrócona nazwa emitenta
ES-SYSTEM S.A.
Temat
Wydanie decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ES-SYSTEM S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ES-SYSTEM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 6 kwietnia 2020 r., została doręczona Spółce decyzja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”) z dnia 3 kwietnia 2020 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w której wskazano 14 kwietnia 2020 r. jako dzień, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu („Wycofanie Akcji z Obrotu”) („Decyzja”).

Po Wycofaniu Akcji z Obrotu Spółka utraci status spółki publicznej, w związku z czym nie będzie podlegać rygorom dla spółek publicznych przewidzianym przepisami prawa, w tym w szczególności przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zm.

Spółka zamierza niezwłocznie złożyć wniosek do GPW o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po Wycofaniu Akcji z Obrotu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dokona wyrejestrowania wszystkich akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych, a w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych, w związku z czym ustanie uczestnictwo Spółki w KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-06 Rafał Gawrylak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki