REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 12.6 mln EUR (59.3 mln PLN) netto na Roboty Budowlane z LINDE GmbH

2023-03-24 14:13
publikacja
2023-03-24 14:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 12.6 mln EUR (59.3 mln PLN) netto na Roboty Budowlane z LINDE GmbH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez obie strony znaczącą Umowę o wartości 12.6 mln EUR (59.3 mln PLN) netto na Roboty Budowlane zawartą z LINDE GmbH na niżej wymienionych warunkach:
Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu
1 Data zawarcia kontraktu 2023.03.24
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "LINDE GmbH, Linde Engineering
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14
82049 Pullach "
3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 12.631.386,74 EUR / 59.255.098,34 PLN
4 Przedmiot kontraktu Roboty budowlane
5 Miejsce wykonywania kontraktu Płock
6 Terminy realizacji "1. Przekazanie placu budowy oraz wszystkie terminy pośrednie - zgodnie z Harmonogramem.
2. Zakończenie prac: do 16.05.2024 r."
7 Warunki płatności Fakturowanie zgodnie z zaawansowaniem,jeden raz w miesiącu, termin płatności 30 dni
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej w okresie terminów realizacji
9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej, redukowana w danym okresie gwarancyjnym
10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Nie odbiegają od standardów rynkowych, podstawowa gwarancja 40 miesięcy
11 Kary "Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10% kwoty Wynagrodzenia"

12 Uwagi Roboty budowlane podwykonawcze dla Linde GmbH

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-24 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki