REKLAMA

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 17:24
publikacja
2023-11-29 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sf_gk_enter_air_s.a._-_3q2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 2.082.008 1823.870 454.855 389.051
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 228.682 210.512 49.960 44.904
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 191.022 234.075 41.732 49.931
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 130.418 4.323 28.492 .922
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 440.514 415.645 96.239 88.661
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8.380 18.240 -1.831 3.891
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (287.273) -269.284 (62.760) -57.441
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 144.861 164.601 31.648 35.111
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1.547.180 1.258.804 333.760 268.407
X. Aktywa obrotowe 824.584 422.892 177.881 90.171
XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 3.785 3.741
XII. Kapitał własny 291.737 161.319 62.934 34.397
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1.291.322 1116.534 278.566 238.072
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 953.821 571.949 205.760 121.953
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sf gk enter air s.a. - 3q2023_signed.pdfsf gk enter air s.a. - 3q2023_signed.pdf sf gk enter air s.a. - 3q2023_signed.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2023-11-29 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2023-11-29 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki