REKLAMA

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:19
publikacja
2021-04-30 23:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_EA_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
jsf_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sdz/static/att/emitent/2021-04/jsf_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed_202104301014864338.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_Enter_Air_S.A._31.12.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Enter_Air._S.A_dotyczaca_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_funkcjownia_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oświadczenie_zarządu_w_sprawie_rzetelności_sf_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oświadczenie_zarządu_w_sprawie_wyboru_firmy_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 10.000 32.000 2.235 7.439
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9.911 31.977 2.215 7.433
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 8.551 30.485 1.911 7.087
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 6.489 25.887 1.450 6.018
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2.433) 114.899 (544) 26.710
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11.000) (92.213) (2.459) (21.436)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (75) (12.281) (17) (2.855)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (13.508) 10.405 (3.020) 2.419
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Aktywa trwałe 186.773 133.999 40.473 31.466
X. Aktywa obrotowe 915 45.929 198 10.785
XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 3.802 4.120
XII. Kapitał własny 178.790 172.301 38.743 40.460
XIII. Zobowiązania długoterminowe 8.204 6.349 1.778 1.491
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 694 1.278 150 300
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa EA SA.pdfList Prezesa EA SA.pdf List Prezesa EA S.A.
jsf_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed.pdfjsf_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed.pdf JSF Enter Air S.A. za 2020 rok
sdz/static/att/emitent/2021-04/jsf_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed_202104301014864338.pdfsdz/static/att/emitent/2021-04/jsf_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed_202104301014864338.pdf SDZ JSF Enter Air S.A. za 2020 rok.pdf
Sprawozdanie z badania JSF Enter Air S.A. 31.12.2020-sig.pdfSprawozdanie z badania JSF Enter Air S.A. 31.12.2020-sig.pdf Sprawozdanie z badania JSF Enter Air S.A. za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej Enter Air. S.A dotycząca sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej Enter Air. S.A dotycząca sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej Enter Air. S.A dotycząca sprawozdań
Oświadczenie RN dotyczące wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie RN dotyczące wyboru firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej
Oświadczenie RN dotyczące funkcjownia Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dotyczące funkcjownia Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie RN dot funkcjonowania komitetu audytu 2020
oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sf_signed.pdfoświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sf_signed.pdf Oświadczenie Zarządu ws rzetelności sporządzenia sprawozdań
oświadczenie zarządu w sprawie wyboru firmy_signed.pdfoświadczenie zarządu w sprawie wyboru firmy_signed.pdf Oświadczenie Zarządu ws wyboru firmy audytorskiej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2021-04-30 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2021-04-30 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
2021-04-30 Mariusz Olechno Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Rafał Ołdziej Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki