REKLAMA
JUŻ JUTRO

ENTER AIR S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej

2022-06-27 15:22
publikacja
2022-06-27 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EA_SA_CV_kandydata_do_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-27
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Adriana Jonca na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Pan Adrian Jonca oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym w szczególności kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adrian Jonca nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Wyżej wymieniony członek Rady Nadzorczej nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adrian Jonca jest Partnerem i Szefem Zespołu Podatkowego kancelarii DWF Poland Jamka sp.k. ("DWF Poland"), z którą współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz wspólnikiem (ang. member) spółek DWF LLP i DWF Law LLP (DWF Poland, DWF LLP i DWF Law LLP dalej łącznie jako "DWF"), podmiotów dominujących w stosunku do DWF Poland. DWF świadczyło w przeszłości i świadczy obecnie usługi doradztwa prawnego na rzecz Emitenta i spółek Grupy Emitenta. Pomimo iż usługi te nie posiadają znamion znaczących stosunków handlowych w odniesieniu do Emitenta czy DWF, a tym samym Pan Adrian Jonca spełnia formalne kryteria niezależności, Pan Adrian Jonca oświadczył, że nie będzie ubiegał się w ramach funkcjonowania Rady Nadzorczej o role zarezerwowane dla członków niezależnych.


§ 5 pkt 5 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
EA SA CV kandydata do RN.pdfEA SA CV kandydata do RN.pdf Życiorys członka Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-27 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2022-06-27 Marcin Kubrak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki