5,6500 zł
0,00% 0,0000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 16 grudnia 2019 r. oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instyty Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZ_16_12_2019_-_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EMCIMSA_Z_2019-11_U2_-_NWZA_Z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_1_do_uchwaly_polaczeniowej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 16 grudnia 2019 r. oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instyty Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako spółką przejmowaną).

Plan połączenia spółek z dnia 23 września 2019 r. został opublikowany dnia 23 września 2019 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/raporty-biezace/raport-nr-24-2019 oraz https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci/polaczenie-spolek-emc-im-sa-i-php-sp-z-o-o. Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie ogłaszała planu połączenia w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora oraz https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci dostępne są dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
1. projekty uchwał walnego zgromadzenia Spółki oraz zgromadzenia wspólników Penta Hospitals Poland sp. z o.o. w sprawie połączenia;
2. projekt zmian Statutu Spółki;
3. dokumenty zawierające ustalenie wartości majątku Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;
5. sprawozdania Zarządów Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. uzasadniające Połączenie;
6. opinia biegłego z badania planu połączenia;
7. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Dokumenty te będą dostępne na ww. stronach internetowych co najmniej do dnia 16 grudnia 2019 r. Tym samym, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, odpisy ww. dokumentów nie będą udostępnione akcjonariuszom w lokalu Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych
Załączniki
Plik Opis
NWZ_16_12_2019 - projekty uchwal.pdfNWZ_16_12_2019 - projekty uchwal.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników wyznaczone na dzień 16 grudnia 2019 roku
EMCIMSA_Z_2019-11_U2 - NWZA Z1.pdfEMCIMSA_Z_2019-11_U2 - NWZA Z1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut medyczny SA wyznaczonego na dzień 16 grudnia 2019 roku
Zalacznik 1 do uchwaly polaczeniowej.pdfZalacznik 1 do uchwaly polaczeniowej.pdf Plan Połączenia - stanowiący załącznik do projektu Uchwały NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2019-11-15 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.