REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

2021-06-08 09:01
publikacja
2021-06-08 09:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_kandydata_na_Czlonka_Rady_Nadzorczej_ELEKTROTIM_SA_-_Jan_Walulik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 25.05.2021 r. (Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021 r.) Spółka ELEKTROTIM S.A., działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, informuje, iż w dniu 07.06.2021 r. otrzymała od Akcjonariusza ELEKTROTIM S.A. - Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego - zgłoszenie kandydatury Pana Jana Walulika na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku.

Pan Jan Walulik wyraził zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Wg złożonego oświadczenia Pan Jan Walulik spełnia kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Wg złożonego oświadczenia Pan Jan Walulik nie spełnia kryteriów niezależności członka rady nadzorczej określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowych wymogów dotyczących niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 i 2021.

W załączeniu do niniejszego raportu, w celu umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z kandydaturą przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, Spółka ELEKTROTIM S.A. przedkłada życiorys Pana Jana Walulika.
Załączniki
Plik Opis
Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA - Jan Walulik.pdfŻyciorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA - Jan Walulik.pdf Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-06-08 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki