EKO HOLDING S.A.: Zmiany w składzie Zarządu EKO Holding S.A.

2013-02-28 16:27
publikacja
2013-02-28 16:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
EKO HOLDING S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu EKO Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż dnia 27 lutego 2013 roku na ręce Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Jakuba Chełmickiego, wpłynęła rezygnacja Pana Włodzimierza Karandyszowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu EKO Holding S.A. ze skutkiem na dzień 28 lutego 2013r. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych.

Spółka informuje, iż dnia 28 lutego 2013 roku o godz. 10.30 Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Roberta Orlicza (uchwała nr 2), pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, z Zarządu Spółki.

Jednocześnie spółka informuje, iż dnia 28 lutego 2013 roku uchwałami Rady Nadzorczej powołano do Zarządu Spółki EKO Holding S.A. Prezesa Zarządu – Pana Marka Wojnowskiego (uchwała nr 3) oraz 2 Członków Zarządu - Panów Marka Knasika (uchwała nr 4) i Bogdana Gałuszkę (uchwała nr 5).

Pan Marek Zbigniew Wojnowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz w zakresie studiów MBA, European University w Montreaux.
Z handlem detalicznym związany od przeszło 15 lat, w tym w latach 1999-2004 jako Członek Zarządu LIDL Polska, w latach 2004-2007 jako Wiceprezes Zarządu sieci Plus Discount, a ostatnio tj. od 2009 roku jako Prezes Zarządu Polomarket Sp. z o.o.
Ukończył szereg kursów z zakresu zarządzania, marketingu i finansów, włada językiem niemieckim, angielskim i rosyjskim.
Pan Wojnowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec emitenta spółce cywilnej bądź osobowej, nie jest członkiem organu grupy kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej.
Pan Wojnowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy z KRS, jak również nie był tam zapisany w przeszłości

Pan Bogdan Gałuszka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
Z handlem detalicznym związany jest od przeszło 20 lat, karierę zawodową rozpoczynał min. w firmach Ahold Polska oraz Jeronimo Martins Dystrybucja. W latach 2000 – 2005 był zatrudniony jako Członek Zarządu i Dyrektor d/s Zakupów w firmie LIDL Polska, następnie od 2006 r. do końca 2008 r. w firmie PLUS Discount na stanowisku Członka Zarządu i Dyrektora d/s Zakupów i Marketingu. Ostatnio tj. od 2009 r. jako Członek Zarządu i Dyrektor d/s Zakupów Polomarket Sp. z o.o.
Pan Bogdan Gałuszka ukończył liczne kursy zarządzania, marketingu, oraz negocjacji handlowych w obszarze handlu detalicznego. Włada językiem niemieckim, angielskim oraz rosyjskim.
Pan Gałuszka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu grupy kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej.
Pan Gałuszka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z KRS jak również nie był tam zapisany w przeszłości.

Pan Marek Knasiak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W latach 1998-2009 pracował kolejno w firmach: Jeronimo Martins Dystrybucja, LIDL Polska oraz Plus Discount na stanowiskach związanych między innymi z informatyką oraz logistyką. W okresie od roku 2009 do marca 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Polomarket sp. z o.o., gdzie odpowiadał za obszary logistyki, informatyki i administracji.
Pan Knasiak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu grupy kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej. Pan Knasiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z KRS jak również nie był tam zapisany w przeszłości.

Podstawa prawna przekazania raportu:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 21 i 22.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marek Wojnowski Prezes Zarządu
2013-02-28 Marcin Wower Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki