REKLAMA

E-deklaracje, czyli jak się rozliczyć, nie wychodząc z domu

2012-04-23 09:00
publikacja
2012-04-23 09:00

W dobie powszechnej komputeryzacji oraz wszechobecnego Internetu dostęp do e-usług publicznych oraz e-administracji nie jest na zbyt wysokim poziomie. Nawet jeśli występują możliwości skorzystania z internetowych ułatwień, jak to ma miejsce w przypadku elektronicznych zeznań podatkowych, tylko niewielki procent Polaków wybiera tę formę rozliczenia.PIT kiedyś i dziś


26 lipca 2011 roku zeznania podatkowe, czyli popularne PIT-y, świętowały swoje dwudziestolecie, gdyż to właśnie 26 lipca 1991 roku uchwalona została Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta obowiązuje, z pewnymi zmianami, od 1 stycznia 1992 roku i od tego roku Polacy rozliczają się z podatków samodzielnie. Wcześniej pracownicy rozliczani byli przez pracodawców. W zależności od sposobu opodatkowania występuje sześć różnych formularzy podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), które rokrocznie wypełnia około 25 milionów podatników.

Możliwość elektronicznego złożenia zeznania podatkowego powstała w 2008 roku i podlega ciągłym ulepszeniom. Początkowo z takiej opcji mogli skorzystać tylko podatnicy posiadający bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. Wyrobienie takiego podpisu wiąże się z pewnymi kosztami, co powodowało nikłe zainteresowanie elektroniczną formą rozliczenia. Jednakże od kwietnia 2009 roku, na mocy zmian w ustawie Ordynacja podatkowa oraz odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Finansów, istnieje możliwość składania zeznania PIT-37 bez podpisu kwalifikowanego.

Od stycznia 2011 można przesyłać również zeznania podatkowe i wnioski m. in. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wraz z niektórymi załącznikami przez Internet. Rozliczenie w formie elektronicznej możliwe jest również dla podatników, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem. Wynika to z faktu, że od 2011 roku zniesiona jest konieczność składania pełnomocnictwa małżonka do złożenia zeznania w jego imieniu w formie papierowej (UPL-1) do właściwego Urzędu Skarbowego, co jest kolejnym ułatwieniem. Także od 2011 roku możliwe jest złożenie wszelkich korekt do wymienionych już zeznań podatkowych w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu .

E-deklaracje to nie tylko możliwość rozliczenia podatku dochodowego dla osób fizycznych, lecz także możliwość elektronicznego wysyłania szerokiej gamy formularzy podatkowych przez przedsiębiorców. W ich przypadku istnieje jednak konieczność użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Elektroniczny PIT – jak to zrobić?


Elektroniczne rozliczenie podatku możliwe jest na trzy sposoby: za pomocą strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl, poprzez aplikację off-line dostępną na tej stronie lub przez programy finansowo-księgowe. Do wysyłania zeznania w formie elektronicznej wystarczy komputer z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową. Niezbędne są dane podatnika: NIP (lub od 2012 roku PESEL), data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za rok ubiegły

(w 2012 roku za rok 2010), które potwierdzają i zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji. Ostatnim etapem (po wysłaniu zeznania i wyświetleniu statusu 200 informującego: „przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”) jest pobranie i zachowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Jest on odpowiednikiem papierowego potwierdzenia o złożeniu PIT-u w Urzędzie Skarbowym, swoistym dowodem nadania listu poleconego. UPO musi być przechowywany przez 5 lat w dowolnej formie – elektronicznej lub papierowej .

Elektroniczne rozliczenia za granicą


System elektronicznych rozliczeń z organami podatkowymi występuje w wielu krajach na świecie i jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem wypierającym papierową formę rozliczenia. W Estonii 95% podatników korzysta z systemu e-Tax/e-Custom, który pozwala na rozliczenie podatków osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom . Umożliwia on także wymianę wszelkich informacji z urzędami podatkowymi. Dostęp do tego serwisu odbywa się za pomocą stron internetowych urzędów skarbowych lub stron banków internetowych. Podobne systemy działają na Łotwie i w Hiszpanii, choć zainteresowanie tą formą kontaktu i rozliczenia nie jest aż tak znaczące jak w Estonii. Państwem, w którym system ten nie sprawdził się, jest Słowenia – tylko 4% osób fizycznych rozliczyło się przy jego użyciu w 2010 roku. Tak niskie zainteresowanie wynikało prawdopodobnie z wymogu posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak powiedział Tomasz Sokolnicki, dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, „są już przykłady krajów, w których urząd przesyła podatnikowi propozycję jego rozliczenia do akceptacji, a ten jedynie je koryguje, gdy jest to uzasadnione lub odsyła bez zmian. To byłoby ułatwienie dla wszystkich” .

E-deklaracje w liczbach


Liczba wysyłanych drogą elektroniczną zeznań podatkowych rośnie z roku na rok, co można zaobserwować w poniższym zestawieniu Ministerstwa Finansów.

można zaobserwować w poniższym zestawieniu Ministerstwa Finansów. Wykres 1. Liczba elektronicznych zeznań podatkowych osób fizycznych w okresie 01.01.2008 – 22.03.2011


Źródło: Dane Ministerstwa Finansów - Rekordowa liczba PIT w Internecie.

Sumaryczną liczbę elektronicznych zeznań podatkowych (bez podpisu kwalifikowanego) za rok 2010 w poszczególnych województwach przedstawia poniższy diagram.

Wykres 2. Liczba elektronicznych zeznań rocznych za rok 2010 (bez kwalifikowanego podpisu) w poszczególnych województwach (na 883 109 złożonych)


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Skarbowej w Rzeszowie

Zalety i wady e-deklaracji


Według pani Bożeny Domino, specjalisty podatkowego, pracownika organów podatkowych i wykładowcy na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, „elektroniczne zeznania podatkowe posiadają wiele zalet nie tylko dla podatników, lecz także dla pracowników administracji skarbowej. Platforma e-Deklaracje przyspiesza ewidencję złożonych zeznań oraz ich księgowanie, co pozwala na szybszy zwrot nadpłat podatku. Jednocześnie jest to ograniczenie wydatków budżetowych na papierowe zeznania oraz wezwania w przypadku błędnych deklaracji. Rokrocznie około 10% papierowych zeznań jest błędnych, a w przypadku elektronicznych zeznań są one na bieżąco sprawdzane pod względem matematycznym, jak i poprawności danych. Ta forma pozwala także ograniczyć czas pracy pracowników urzędów skarbowych oraz umożliwia podatnikom rozliczenie z dowolnego miejsca na Ziemi, nawet podczas ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, bez stania w kolejkach na poczcie lub w urzędzie. Jest to także bezpłatne rozwiązanie, dające podatnikowi satysfakcję z samodzielnego rozliczenia się. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że w 2011 roku oszczędności wynikające z elektronicznego rozliczenia zeznań podatkowych PIT wyniosły około 2 mln zł.”

Według badań ankietowych przeprowadzonych przez studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, wśród wad elektronicznego rozliczania się wymienia się trzy główne: brak zaufania do tego typu zeznań, problemy z obsługą komputera oraz brak pewności, że zeznanie zostało złożone .

Z kolei badania instytutu Ipsos z 2010 roku potwierdziły, że większość Polaków, którzy nie skorzystali z przesyłania deklaracji podatkowych przez Internet, nie czuje potrzeby wybrania takiej formy rozliczenia (27%) lub woli kontakt bezpośredni z pracownikiem (23%). Tradycyjną formę rozliczenia preferują także ci, którzy zlecają obliczenie podatku innym osobom (14%). Należy dodać, że dla części społeczeństwa problem stanowi brak lub nieumiejętność korzystania z Internetu (13%) . Brak wiedzy na temat obsługi Internetu wskazywali najczęściej podatnicy: z wykształceniem podstawowym, osoby o niskich dochodach, mieszkańcy wsi. Według przytoczonych badań rozliczanie za pomocą systemu e-Deklaracje najczęściej jest wybierane przez osoby: w wieku 25-29 lat, posiadające wyższe wykształcenie, o bardzo wysokich dochodach, rozliczające się samodzielnie .

Reasumując powyższe rozważania, posłużę się sloganem z zeszłorocznej kampanii edukacyjno-promocyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej elektronicznych rozliczeń podatkowych – „Do urzędu skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód! PIT wyślij przez Internet”.


KATARZYNA KACZOR

Podziękowania dla:
- pani dr Moniki Pasternak-Malickiej za możliwość wykorzystania wyników badań ankietowych,
- pani dr Marzeny Hajduk-Stelmachowicz za wszelką pomoc merytoryczną,
- pani Bożeny Domino za sprawdzenie poprawności merytorycznej artykułu oraz wszelkie uwagi i wypowiedzi zamieszczone w artykule.
Źródło:

Do pobrania

DrugiwykrespngDrugiwykrespng
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~Dora
Jeżeli ktos szuka fajnego programu do rozliczania podatków, to proponuje pitax.pl
lekki, łatwy i przyjazny :-)
Wypróbowane przeze mnie, a ja jestem dość wymagającą osobą...
cabone
czekam jedynie na informację ile miejsc pracy w MF udało się dzieki elektronicznym pitom zlikwidować. Ile pań z okienek będzie musiało malować paznokcie w innej pracy.

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2011

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki