Dzięki dofinansowaniu z UE zewnętrzni eksperci bezpłatnie wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa

Firmy z sektora MSP mogą liczyć na eksperckie wsparcie przy modelowaniu procesów biznesowych. Mogą one dotyczyć zarówno informatyki, obsługi księgowej, kadrowej i administracyjnej, jak również logistyki i transportu. Analizy i rekomendacjew całości dofinansowane są z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Program prowadzony będzie do połowy 2014 roku.

Konkurencyjność każdej firmy opiera się na możliwości błyskawicznego dostosowania oferty do potrzeb klienta, a tym samym otwartości na ciągłe zmiany w działaniu spółki. Optymalizacja doboru dostawców, rozwiązań technologicznych i wykorzystywanych produktów, przy ciągłej rywalizacji o nowych klientów, często przekracza możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. Aby wyrównywać szanse rynkowe, powstał projekt 5.2 BPO w całości dofinansowywany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Dzięki analizie zewnętrznych ekspertów, firmy mogą uzyskać dostęp do wiedzy pozwalającej na generowanie zysku lub obniżanie kosztów w perspektywie długoterminowej. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań zarekomendowanych przez konsultantów Sekwencja Sp. z o.o.

Innowacyjność w rozumieniu tego projektu to każde nowe rozwiązanie, jakie zostanie wprowadzone do firmy. Dla jednych może to oznaczaćnowy model zarzadzania z wydzieleniem funkcji lub procesów, które zostaną przekazane zewnętrznemu partnerowi. Dla innych będzie to wprowadzeniezewnętrznego dysku (rozwiązań w chmurze), tak by pracownicy mieli dostęp do dokumentów w różnych miejscach. Rynek usług outsourcingowych rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, dlatego możliwe jest wydzielanie coraz większej liczby procesów poza firmę - podkreśla Julia Bosakirska z firmy Sekwencja Sp. z o.o., kierownik projektu POIG 5.2 BPO.

Kluczowe jest jednak podjęcie odpowiednich decyzji, które polepszą, a nie pogorszą sytuację przedsiębiorstwa. W podejmowaniu ważnych decyzji pomaga właśnie udział w projekcie Sekwencji.

Dogłębna analiza własnych działań

Analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa prowadzi do dokładnego przedstawienia tego, co dzieje się w firmie na każdym poziomie, w wybranych przez przedsiębiorcę obszarach.

Dzięki mapowaniu właściciele firm mogą w sposób graficzny zobaczyć, jak przebiegają określone procesy w ich przedsiębiorstwach. Co więcej, modelowanie tych procesów prowadzi do wskazania metod ich usprawnienia. Dzięki temu podnoszona jest efektywność firmy i jej konkurencyjność na rynku - zaznacza Julia Bosakirska z Sekwencja Sp. z o.o.

Wspomniane analizy oraz modelowanie procesów biznesowych mogą być przeprowadzone w obszarach:

  • Informatyki

  • Obsługi kadrowej i administracyjnej

  • Obsługi księgowej

  • Analiz oraz kontrolingu

  • Produkcji

  • Logistyki i transportu

  • Remontów i utrzymania

Co istotne, niezależna analiza daje możliwość zapoznania się z własnymi procesami, a w rezultacie znalezienie rozwiązań służących optymalizacji.Nie ma więc potrzeby dostosowania działania spółki do usług oferowanych przez firmy outsourcingowe.

0% kosztów, 100% zwrotu z inwestycji. Ale trzeba się spieszyć.

Firmy chcące skorzystać z analizy i modelowania procesów biznesowych mogą to zrobić bezpłatnie. Wszystko dzięki finansowaniu uzyskanemu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zainteresowane podmioty musza się jednak spieszyć -program dzięki unijnemu dofinansowaniu będzie trwał jedynie do połowy 2014 roku.Zgodnie z założeniami projektu, spółki, które decydują się wdrożenie rekomendacji(co oczywiście nie jest obowiązkowe), uzyskują obniżenie kosztów w długim okresie oraz wzrost efektywności.

Wiele firm na początku udziału w projekcie nie było do niego przekonanych. Zmieniały jednak zdanie po otrzymaniu reportów z usługi. Wtedy osoby zarządzające mogły w sposób przejrzysty zobaczyć, jak w rzeczywistości przebiegają procesy w ich przedsiębiorstwach- podkreśla Julia Bosakirska z Sekwencja Sp. z o.o.

Przystąpienie do projektu nie wiąże się z ryzykiem nieefektywności kosztowej.Spółki nie ponoszą bowiem kosztów związanych z przeprowadzeniem analiz i modelowania procesów biznesowych.

 


Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,5% X 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 084,56 zł IX 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019

Znajdź profil