REKLAMA

Dolar - kolejne podejście do korekty

2016-11-24 11:26
publikacja
2016-11-24 11:26
Kluczowe informacje z rynków:

Australia: Premier Malcolm Turnbull podczas wystąpienia w parlamencie zapowiedział program inwestycji w infrastrukturę rzędu 80 mld USD. Analitycy banku Morgan Stanley nastawiają się na negatywny odczyt PKB za III kwartał, który poznamy 7 grudnia (ich prognoza to -0,3 proc. k/k wobec oczekiwanych na rynku 0,5 proc. k/k)

Japonia: Wstępny indeks PMI dla przemysłu za listopad spadł do 51,1 pkt. z 51,4 pkt. (dane opublikowano dopiero dzisiaj ze względu na wczorajsze święto w Japonii). Agencje opublikowały też słowa Masatsugu Asakawa z resortu finansów, który dał do zrozumienia, że polityka władz wobec kursu jena nie zostanie zmieniona ze względu na zmiany w amerykańskiej administracji. Głos zabrał też wiceprezes Banku Japonii (Hiroshi Nakaso), które dał do zrozumienia, że obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby dyskutować o planach wychodzenia z ultra luźnej polityki monetarnej

Eurostrefa: Niemiecki indeks nastrojów w biznesie Ifo wyniósł w listopadzie 110,4 pkt. (oczekiwano 110,5 pkt.), ale dane za październik zrewidowano do 110,4 pkt. z 110,5 pkt. Subindeks przyszłych oczekiwań spadł do 105,5 pkt. z 105,9 pkt. po korekcie w październiku, a subindeks bieżącej kondycji wzrósł do 115,6 pkt. z 115,1 pkt. po korekcie w poprzednim miesiącu

Naszym zdaniem:Dolar zaczyna dzisiaj korygować dość dynamiczny wzrost, jaki wywołały wczorajsze dość dobre dane makroekonomiczne - rynek zwrócił uwagę na odbicie dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku w październiku, co może sugerować przyspieszenie inwestycji w IV kwartale, oraz lepsze odczyty indeksu nastrojów konsumenckich w listopadzie - szerzej o tych publikacjach pisaliśmy we wczorajszym raporcie popołudniowym. Dzisiaj dolar był jeszcze mocny podczas sesji japońskiej (USD/JPY poszybował do 113,52), ale już po otwarciu europejskich rynków zagościła korekta. Dzisiaj w USA mamy Święto Dziękczynienia, co de facto wiąże się z przedłużonym weekendem - jutro handel ze strony amerykańskich inwestorów będzie dość ograniczony, chociaż w piątkowym kalendarzu mamy publikację bilansu handlowego za październik, czy też wstępne szacunki indeksu PMI dla usług za listopad. Niemniej, inwestorzy mają teraz nieco czasu, aby dokładnie przemyśleć sobie, na ile oczekiwania związane z
bardziej agresywną polityką FED w latach 2017-18 są adekwatne do tego, co może pojawić się w komunikacie 14 grudnia, oraz obecnymi, już wysokimi poziomami dolara. Wczorajsze zapiski nie wniosły wiele - utwierdziły rynki tylko w tym, że ruch w grudniu jest przesądzony (tyle, że FED tak twierdził, jeszcze przed wyborem Donalda Trumpa, kiedy to dolar był znacznie niżej - za to w ostatnich tygodniach mieliśmy mocne pompowanie oczekiwań).

Na dziennym układzie koszyka BOSSA USD zaczyna rysować się tzw. spadająca gwiazda - teraz kluczowe będzie na ile uda się zejść poniżej szczytu z 18 listopada przy 84,95 pkt., co dałoby pretekst do kontynuacji ruchu w stronę minimum z 22 listopada przy 84,26 pkt.

Wykres dzienny BOSSA USD

Dobrym miernikiem podejścia inwestorów do perspektyw dolara, ale i też wypadkową globalnych nastrojów na rynkach jest USD/JPY, który od momentu wygranej Donalda Trumpa nieprzerwanie pnie się w górę - na poniższym dziennym wykresie nie widać praktycznie żadnej czarnej świecy spadkowej, poza drobnymi niewielkimi doji. Jednocześnie doszło do połamania wielu ważnych oporów, w tym ostatnio strefy 110-111, gdzie przebiega m.in. linia spadkowa trendu rysowana przez szczyty z grudnia ub.r. i stycznia b.r. Teraz bazując na zniesieniu Fibonacciego całego ruchu spadkowego 2015-2016, a także na dawnych poziomych wsparciach należałoby oczekiwać testowania okolic 115,50. Jednak podejście, że rejon ten osiągniemy w podobny sposób, jak miało to miejsce w ostatnich dniach może być mylne. Niewykluczone, że w niedługim czasie rynek skoryguje się w okolice lokalnego wsparcia 111,00-111,35, zanim ponownie ruszymy w górę. Cały czas oczekujemy, że na tapecie medialnych dyskusji pojawi się temat
dodatkowego programu stymulacyjnego dla gospodarki ze strony japońskich władz, a rynki mogą zacząć się obawiać, że Banku Japonii nie będzie się czuł nazbyt komfortowo z obecną polityką monetarną, jak to teoretycznie próbował dzisiaj "wmówić" inwestorom wiceprezes Nakaso. Niemniej przesłanką do wyraźniejszego umocnienia jena może okazać się dopiero wyraźniejsza korekta na globalnych rynkach akcji, tymczasem przed nami powszechnie oczekiwany.rajd Świętego Mikołaja.

Wykres dzienny USD/JPY

Tradycyjnie już zerknijmy na EUR/USD, który dzisiaj odbija mimo, że niemiecki indeks Ifo nie pobił rynkowych oczekiwań. To jednak bardziej zasługa cofnięcia się w dół rentowności włoskich obligacji rządowych, chociaż nadal pozostają one wysoko. Tematowi Włoch szerzej przyjrzeliśmy się wczoraj po południu, konkluzja jest taka, jak wcześniej - mimo ryzyka przegranej referendum 4 grudnia rząd Renziego raczej ocaleje, chociaż może dojść do przebudowy gabinetu, który stanie się bardziej technokratyczny i utrzyma się do czasu planowych wyborów wiosną 2018 r.

Technicznie zerknijmy na poniższy wykres EUR/USD, gdzie zaznaczony jest długoterminowy kanał spadkowy - obecnie ślizgamy się po jego dolnym ograniczeniu. Wczorajsze zejście doprowadziło do wybicia dołka z ubiegłego tygodnia przy 1,0568. Teraz kluczowy będzie wyraźny powrót powyżej tego poziomu, co dałoby pretekst do kontynuacji korekty wzrostowej przynajmniej do szczytu z wtorku przy 1,0657.

Wykres dzienny EUR/USD

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki