REKLAMA

DTP S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DTP S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku

2016-06-02 16:35
publikacja
2016-06-02 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 44 / 2016 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DTP S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w trybie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 2 czerwca 2016 r.

Imię nazwisko / firma akcjonariusza: PRA Group Polska sp. z o.o.
Liczba akcji: 35.714.000
Liczba głosów na NWZ: 35.714.000
% udział w liczbie głosów na NWZ 100%
% udział w ogólnej liczbie głosów 100%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-02 Karol Marek Piętka Członek Zarządu
2016-06-02 Piotr Cielęcy Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki