REKLAMA

DTP S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DTP S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku

2016-06-02 16:35
publikacja
2016-06-02 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 44 / 2016 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DTP S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w trybie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 2 czerwca 2016 r.

Imię nazwisko / firma akcjonariusza: PRA Group Polska sp. z o.o.
Liczba akcji: 35.714.000
Liczba głosów na NWZ: 35.714.000
% udział w liczbie głosów na NWZ 100%
% udział w ogólnej liczbie głosów 100%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-02 Karol Marek Piętka Członek Zarządu
2016-06-02 Piotr Cielęcy Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki