REKLAMA

DTP S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku

2016-06-02 16:54
publikacja
2016-06-02 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Uchwaly_1-7_podjete_przez_NWZ_w_dniu_02_czerwca_2016_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 45 / 2016 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DTP S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2016 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbę̨ głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 czerwca 2016 r. do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy .

Zarząd Spółki informuje także, że na NWZ w dniu 2 czerwca 2016 roku cały kapitał zakładowy Spółki był reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym NWZ odbyło się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania.

Załącznik:
Uchwały 1-7 podjęte przez NWZ w dniu 02 czerwca 2016 r.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały 1-7 podjęte przez NWZ w dniu 02 czerwca 2016 r.pdfUchwały 1-7 podjęte przez NWZ w dniu 02 czerwca 2016 r.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-02 Karol Marek Piętka Członek Zarządu
2016-06-02 Piotr Cielęcy Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki