REKLAMA

DREWEX S.A.: Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu

2021-06-15 17:42
publikacja
2021-06-15 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych dla Drewex S.A. („Spółka"), celem m.in. uporządkowania spraw Spółki i wznowienia jej działalności operacyjnej oraz odbudowy pozycji na GPW, a także raportu bieżącego 5/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie podjęcia działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, Zarząd Spółki informuje, że Spółka w dniu 15 czerwca 2021 r. odstąpiła od umowy o pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu zawartej w dniu 21 kwietnia 2021 r. z Grzegorzem Mazurem, posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 160. Jednocześnie Spółka w dniu 15 czerwca 2021 r. zawarła z Wojciechem Piłatem, posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 983 („Doradca Restrukturyzacyjny"), umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego („Umowa").
Na podstawie Umowy Doradca Restrukturyzacyjny będzie m.in. sprawował nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu, informował sąd restrukturyzacyjny o dokonaniu obwieszczenia o otwarciu postępowania, wyznaczał termin i przewodniczył zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem oraz składał do sądu restrukturyzacyjnego we współpracy ze Spółką wniosek o zatwierdzenie układu zawartego z wierzycielami.
Zawarcie Umowy wiąże się z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółka zamierza uporządkować sprawy Spółki i wznowić jej działalności operacyjną, w tym w szczególności przygotować, poddać ocenie biegłego rewidenta i opublikować zaległe sprawozdania finansowe Spółki. Spółka w trakcie postępowania zakończy przegląd opcji strategicznych, które będą miały istotny wpływ na ostateczne propozycje układowe dla wierzycieli Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki