REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu VII Opcji Menedżerskich

2022-12-08 12:43
publikacja
2022-12-08 12:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-08
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu VII Opcji Menedżerskich
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z Programem VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (o przedmiotowym Programie VII Spółka informowała w raportach bieżących: nr 30/2022 z 25 lipca 2022 r., nr 32/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 35/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., nr 39/2022 z 4 października 2022 r.), Spółka otrzymała w dniu 8 grudnia 2022 r. od Pana Leszka Stankiewicza zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa zapisu na 50.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej 50 zł za każdą akcję,
Wobec powyższego, Zarząd planuje rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-08 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-12-08 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki