REKLAMA

DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Asystent studenta z ASD”

2021-04-08 14:41
publikacja
2021-04-08 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Asystent studenta z ASD”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 3/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., Zarząd DGA S.A. informuje o podpisaniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.


Wartość projektu pt. „Asystent studenta z ASD” wynosi 1.737.120,00 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją SOWELO. Kwota przypadająca dla DGA S.A: 1.546.920,00 zł. Kwota przypadająca dla Fundacji SOWELO: 190.200,00 zł.

Realizacja Projektu jest przewidziana do 30 kwietnia 2023 r.

Celem projektu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD - zaburzenia ze spektrum autyzmu) na uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD”. Projekt obejmie swoim zasięgiem co najmniej 40 uczelni, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-08 Błażej Piechowiak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki