REKLAMA

DEKPOL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

2022-06-30 21:10
publikacja
2022-06-30 21:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. Pana Grzegorza Wąsacza.

Podjęcie uchwały wynikało z upływu dotychczasowej kadencji Pana Grzegorza Wąsacza jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. nie jest wspólna i trwa 5 lat.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Grzegorz Wąsacz
Wykształcenie:
10.2006 - 07.2011 - Uniwersytet Rzeszowski, Kierunek: Prawo
10.2009 - 07.2010 - Universität Bielefeld, Kierunek: Prawo, Studia w ramach programu LLP-Erasmus w
Niemczech
10.2016 - 06.2017 Polska Akademia Nauk, Wydział: Instytut Nauk Prawnych, Studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji ABI i IOD”

Doświadczenie zawodowe:
03.2016 – do teraz indywidualna działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej
10.2015 – 04.2017 XL Catlin S.E. Spółka Europejska Oddział w Polsce Stanowisko: Analityk ubezpieczeniowy
04.2015 – 06.2015 PwC Polska Sp. z o.o. Stanowisko: Analityk ds. bankowości i rynków finansowych
01.2013 - 12.2014 Credit Suisse Poland Sp. z o.o. Stanowisko: Compliance Officer (od 02.2014 viceteam
leader)
11.2012 - 12.2012 BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. Stanowisko: Konsultant / Aplikant Radcowski

Pan Grzegorz Wąsacz spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pan Grzegorz Wąsacz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Dekpol S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Dekpol S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Dekpol S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
2022-06-30 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki