Chorujesz przewlekle? Polisa na wakacje będzie droższa

Polisa na wakacje to niewielki koszt w porównaniu do całości wydatków, z jakimi wiążą się urlopowe wyjazdy. Jednak gdy klient nie wpisuje się w ramy standardowego ubezpieczenia i potrzebuje rozszerzonej ochrony, musi się liczyć z wyższą składką. Na taką sytuację powinny być szczególnie przygotowane osoby z problemami zdrowotnymi.

Koszty leczenia za granicą bywają o wiele wyższe niż w Polsce. Choć w Europie polscy turyści mogą korzystać z EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), to będzie ona obowiązywała jedynie w placówkach publicznej służby zdrowia. O wiele szerszy zakres mają ubezpieczenia prywatne - pokrywające również koszty odpłatnego leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Taka polisa nie jest wydatkiem wygórowanym, chyba że wyjeżdżający na wakacje turysta cierpi na jakąś przewlekłą dolegliwość. Wówczas może zapłacić nawet kilkakrotnie więcej niż osoba zdrowa.


Ile kosztuje polisa na wakacje dla osób z problemami zdrowotnymi?

Aby zobrazować, o ile więcej zapłaci za polisę wakacyjną ten, który cierpi na długotrwałe dolegliwości zdrowotne, poprosiliśmy towarzystwa o kalkulację składki dla konkretnego profilu klienta w dwóch scenariuszach:

  1. dana osoba jest zdrowa (składka bez zwyżki);
  2. dana osoba choruje przewlekle (składka ze zwyżką).

Do porównania przyjęliśmy, że polisa będzie dotyczyła młodej (29 lat) kobiety, która w drugiej połowie sierpnia wybiera się na dwutygodniowe wakacje do Chorwacji. Obecnie przebywa w Polsce, nie jest klientem żadnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Podczas wyjazdu nie będzie uprawiała sportów ekstremalnych ani wyczynowych. Liczba dni objętych ochroną ubezpieczeniową – 15.


Ceny ubezpieczeń turystycznych 2013 – składki dla osoby zdrowej i z chorobą przewlekłą

Towarzystwo (nazwa produktu) KL (SU) NNW (SU) Bagaż (SU) Składka dla jednej osoby bez zwyżki (zł) Składka dla jednej osoby + zwyżka za chorobę przewlekłą (zł) Zwyżka
Allianz (Allianz Globtroter) 40.000 EUR (ok. 170.000 zł*) 2.500 EUR (ok. 10.600 zł*) 250 EUR (ok. 1050 zł*) 108,00 zł 486,00 zł 450%
AXA (TRAVEL Kontynenty) 30.000 EUR (ok. 127.000 zł*) 4.000 EUR (ok. 17.000 zł*) 400 EUR (ok. 1700 zł*) 15,00 EUR (ok. 64,50 zł*) 60,00 EUR (ok. 255,00 zł) 400%
Ergo Hestia ( Hestia Podróże – wariant charter) 150.000 zł 20.000 zł 1000 zł 76,50 zł 229,50 zł 300%
Generali (Ubezpieczenie turystyczne) 150.000 zł 10.000 zł 1000 zł 74,00 zł 296,00 zł 400%
Gothaer TU (Ubezpieczenie turystyczne) 150.000 zł 10.000 zł 1000 zł 78,00 zł 164,00 zł 210%
INTER Polska (INTER Tour) 40.000 EUR (ok. 170.000 zł*) 3000 EUR (ok. 13.000 zł*) 800 EUR (ok. 3400 zł*) 38,55 EUR (ok. 164,00 zł*) 192,75 EUR (ok. 815,00 zł*) 500%
PZU (Wojażer – PZU Pomoc w Podróży) 160.000 zł 10.000 zł 1000 zł 65,40 zł 115,80 zł 177%
Signal Iduna (Bezpieczne Podróże) 40.000 EUR (ok. 170.000 zł*) 15.000 zł 1000 zł 107,15 zł 375,01 zł 350%
TU Europa (Standard Plus) 30.000 EUR (ok. 127.000 zł*) 5 000 EUR (ok. 21.000 zł*) 500 EUR (ok. 2100 zł*) 84,47 zł* 219,60 zł* 260%
UNIQA (UNIQA Podróż zagraniczna) 150.000 zł 10.000 zł 3000 zł 75,00 zł 75,00 zł 0%
WARTA (WARTA TRAVEL plus) 160.000 zł 10.000 zł 500 zł 119,00 zł 306,00 zł 260%

* Wartość w zł przy średnim kursie euro 4,2349 (NBP, 05.06.2013 r.).
Każde towarzystwo oferuje ponadto pakiet usług assistance. Ich zakres można sprawdzić w poszczególnych ofertach.
Opracowanie: Bankier.pl na podstawie danych towarzystw ubezpieczeniowych, stan na czerwiec 2013 r.

Okazuje się, że za ochronę ubezpieczeniową i spokój podczas wyjazdu osoba chorująca przewlekle musi zapłacić składkę nawet o 400-500% wyższą, niż gdyby była zupełnie zdrowa. Najbardziej liberalnym podejściem do turystów z problemami zdrowotnymi wśród ankietowanych towarzystw wykazała się UNIQA: – Nagłe zaostrzenia chorób przewlekłych są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i nie jest opłacana dodatkowa składka – poinformował ubezpieczyciel.


Choroba przewlekła – czyli jaka?

Pod używanym przez towarzystwa pojęciem choroby przewlekłej kryją się najczęściej zaburzenia zdrowotne wyróżniające się długotrwałym przebiegiem, leczone stale lub tylko okresowo. Większość towarzystw podaje ogólnie, że długotrwały przebieg to taki, który trwa „miesiącami lub latami”. Zdarza się jednak, że w OWU ubezpieczeń turystycznych będzie dokładnie określony czas trwania takiej choroby - przykładowo Ergo Hestia w OWU ubezpieczenia Hestia Podróże precyzuje, że choroba przewlekła to schorzenie, które utrzymuje się dłużej niż 4 tygodnie. A np. w Allianz będą to „choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia”.


Choroba przewlekła w rozumieniu towarzystw – przykłady

Allianz (Allianz Globtroter)
Zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
AXA (TRAVEL Kontynenty)
Choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy.
Ergo Hestia (Hestia Podróże)
Schorzenie, którego objawy utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów, i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.
Generali (Ubezpieczenie turystyczne)
Choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia.
Inter Polska (Inter Tour)
Zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, stale lub okresowo leczony ambulatoryjnie lub będący przyczyną hospitalizacji w okresie 24 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
PZU (Wojażer – PZU Pomoc w Podróży)
Choroba zdiagnozowana przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o długotrwałym przebiegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, na którą chorował ubezpieczony w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego czy wymagała interwencji medycznej, czy nie.
Signal Iduna (Bezpieczne Podróże)
Wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.
TU Europa (TRAVEL WORD)
Zdiagnozowana przed zawarciem umowy ubezpieczenia choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy.
WARTA (WARTA Travel plus)
Choroba o długotrwałym przebiegu, trwające zwykle miesiącami lub latami, stale bądź okresowo leczone.

Źródło: OWU wybranych ubezpieczeń

Ogólne zdefiniowanie chorób przewlekłych w niektórych towarzystwach powoduje, że nawet osoby z mniej poważnymi, ale powracającymi problemami zdrowotnymi powinny zwrócić na nie uwagę ubezpieczyciela przy wyborze polisy na wakacje. W praktyce sprowadza się to jedynie do poinformowania o chęci rozszerzenia ochrony o następstwa choroby przewlekłej. Towarzystwa nie wymagają przy tym przedstawiania badań, oświadczeń lekarskich o stanie zdrowia czy nawet do wskazywania, jaka to konkretnie choroba. Dla własnego spokoju warto jednak uzyskać od lekarza prowadzącego oświadczenie o braku przeciwwskazań do podróżowania. Może się przydać w razie rozstrzygania, czy podróżujący powinien był w ogóle uczestniczyć w wyjeździe.

Nierozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o następstwa choroby przewlekłej może spowodować, że w razie komplikacji wywołanych wcześniej zdiagnozowanymi stanami chorobowymi ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów leczenia. I racja będzie po jego stronie.

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 5 ~prawda

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe to ZŁODZIEJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Odpowiedz
3 1 ~ciekawski

Coś podejrzanie tania jest ta UNIQA. Przejrzałem jej OWU i znalazłem takie wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Art 11:
Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. nie obejmuje:
- kosztów leczenia, jeżeli w momencie zawierania umowy ubezpieczenia lub w momencie wyjazdu z kraju Ubezpieczony wiedział, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że istnieją przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży.
Według mnie jest to potencjalna furtka do uniknięcia wypłaty odszkodowania.

A np. taka Warta pisze, że nie zapłaci w sytuacji, gdy: istnieją przeciwwskazania lekarskich do odbycia podróży ze względów zdrowotnych.

To drugie rozwiązanie zdaje się być dużo bezpieczniejsze dla klienta.

Poza tym przed zawarciem polisy należy czytać OWU (a zwłaszcza wyłączenia) i sprawdzić czy ubezpieczyciel bezgotówkowo rozlicza się np. z zagranicznym szpitalem czy może odda nam pieniądze dopiero po powrocie z wakacji.

Zdrowia życzę!

Pokaż cały komentarz !
Polecane
Najnowsze
Popularne