REKLAMA

CREEPY JAR S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe za I półrocze 2021 r.

2021-08-23 08:21
publikacja
2021-08-23 08:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-23
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Wstępne wybrane dane finansowe za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta za I półrocze 2021 r.:
- przychody ze sprzedaży: 21,0 mln zł wobec 23,1 mln zł w I półroczu 2020 r., co oznacza spadek o 9% r/r,
- zysk z działalności operacyjnej: 13,2 mln zł wobec 20,2 mln zł w I półroczu 2020 r., co oznacza spadek o 35% r/r,
- zysk netto: 11,5 mln zł wobec 16,1 mln zł w I półroczu 2020 r., co oznacza spadek o 29% r/r,
- stan środków pieniężnych: 38,1 mln zł na dzień 30 czerwca 2021 r., wobec 27,98 mln zł na 31 grudnia 2020 r..
Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe wynikały przede wszystkim z wysokiej sprzedaży gry Green Hell na platformie STEAM oraz konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox. W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach STEAM, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła 638 tys. kopii, z czego 116 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.
Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi oraz raportem z przeglądu biegłego rewidenta zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany najpóźniej w dniu 30 września 2021 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2021 roku wyniosła 832 tys. kopii, z czego 209 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatek
2021-08-23 Krzysztof Sałek Członek Zarządu Krzysztof Sałek
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki