REKLAMA

CI GAMES S.A.: Prognozowane przychody Grupy Kapitałowej CI Games ze sprzedaży za IV kwartał 2020 r.

2020-11-27 08:29
publikacja
2020-11-27 08:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Prognozowane przychody Grupy Kapitałowej CI Games ze sprzedaży za IV kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. dla Grupy Kapitałowej CI Games („Grupa CI Games”).
Zarząd Spółki prognozuje, że przychody Grupy CI Games ze sprzedaży w ostatnim kwartale 2020 r. osiągną poziom 11 mln zł (jedenastu milionów złotych).

Prognoza ta jest oparta na dotychczasowych wynikach sprzedaży osiągniętych przez Grupę CI Games do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego w kanałach dystrybucji cyfrowej oraz na nośniach fizycznych. Prognozę oparto na założeniu, że nie nastąpi znaczna dewaluacja walut EUR i USD, w których Grupa CI Games osiąga przychody, oraz że nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe, związane z ryzykiem prowadzonej przez Grupę CI Games działalności.

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki