REKLAMA

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta

2020-01-28 23:14
publikacja
2020-01-28 23:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-28
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczącego zmiany terminu publikacji zaległych raportów okresowych tj. skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż aktualnie kończone są prace związane z odtworzeniem ksiąg rachunkowych. Bazy danych za lata poprzednie są konwertowane do formatu, który zapewni możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych oraz ustalenia stanu faktycznego związanego z majątkiem spółki. W związku z powyższym Emitent opublikuje przedmiotowe raporty 28 lutego 2020 roku.

Ponadto pozostałe zaległe raporty okresowej tj.:
• jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku,
• skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2018 roku,
• skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 roku,
• jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 roku,
• skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2019 roku,

zostaną opublikowane w terminie, o którym Spółka poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-28 Wiesław Paszek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki