REKLAMA

CEDC: Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation przekazuje informacje w sprawie spodziewanej daty wejścia w życie Planu Reorganizacji

2013-05-31 23:18
publikacja
2013-05-31 23:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport50a_2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-31
Skrócona nazwa emitenta
CEDC
Temat
Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation przekazuje informacje w sprawie spodziewanej daty wejścia w życie Planu Reorganizacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie") Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") niniejszym informuje o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission), w którym CEDC potwierdziła, że wejście w życie planu reorganizacji CEDC (ang. Prepackaged Plan of Reorganization) ("Plan"), zatwierdzonego przez Sąd Upadłościowy Dystryktu Delaware (ang. U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware) ("Sąd Upadłościowy") w dniu 13 maja 2013 r., spodziewane jest w ciągu trzech dni roboczych, tj. do dnia 5 czerwca 2013 r.
W następstwie wejścia w życie Planu, CEDC dokona płatności w gotówce na rzecz posiadaczy Obligacji Zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. oraz niektórych Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. a także wyemituje nowe obligacje na rzecz posiadaczy Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. oraz nowe akcje na rzecz Roust Trading Ltd. ("RTL"). Wszystkie uprzednio wyemitowane Obligacje Zamienne z terminem wykupu w 2013 r. oraz Zabezpieczone Obligacje Niepodporządkowane z terminem wykupu w 2016 r. jak również wszystkie akcje CEDC pozostające obecnie w obrocie zostaną anulowane. Plan zredukuje zadłużenie CEDC o około 665,2 mln USD. Wskutek anulowania akcji CEDC, w dniu wejścia w życie Planu CEDC przestanie być spółką publiczną w Polsce i przewiduje się że jej akcje nie będą dalej przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. RTL, należące do Pana Tariko, otrzyma w zreorganizowanej CEDC 100% akcji w zamian za sfinansowanie płatności gotówkowych CEDC określonych w Planie oraz za umorzenie istniejącego zadłużenia CEDC wobec RTL.
Dokonanie wypłat ze strony CEDC na rzecz posiadaczy Obligacji Zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. spodziewane jest po dniu wejścia w życie Planu. Dokonanie wypłat ze strony CEDC na rzecz posiadaczy Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. spodziewane jest tak szybko jak będzie to możliwe po potwierdzeniu przez CEDC wyborów opcji gotówkowej dokonanej na podstawie Planu. CEDC spodziewa się, że wybory opcji gotówkowej zostaną potwierdzone w terminie pięciu dni roboczych od dnia wejścia w życie Planu, oraz że wypłaty gotówkowe na rzecz posiadaczy Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. nastąpią po pięciu lub około pięciu dniach roboczych od dnia wejścia w życie Planu, natomiast wydanie nowych obligacji posiadaczom Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. nastąpi po dziesięciu lub około dziesięciu dniach po dniu wejścia w życie Planu.
Ponadto, CEDC ogłosiła, że w środę, 28 maja, Alfa Bank, jeden spośród znaczących partnerów finansowych CEDC w Rosji, wznowił kredytowanie CEDC przez przyznanie dostępu do uprzednio ustanowionych linii kredytowych przez ten bank. W ramach tych linii kredytowych CEDC była w stanie uzyskać wypłatę w wysokości 1 mld rubli (stanowiącą równowartość około 30 mln USD), dodatkowo wzmacniając płynność swoich operacji przed dniem wejścia w życie Planu.
Kopie dokumentów złożonych przez CEDC w postępowaniu toczonym na podstawie rozdziału 11 przed Sądem Upadłościowym, w tym ustalenia stanu faktycznego, ustalenia stanu prawnego oraz Wyrok zatwierdzający Drugi Zmieniony i Ujednolicony Łączny Plan Reorganizacji Central European Distribution Corporation i in., zostały udostępnione nieodpłatnie pod adresem: http://gcginc.com/cases/cedc.
W związku z art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, w załączeniu CEDC przekazuje pełne polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K. CEDC informuje ponadto, iż pełna angielska wersja raportu bieżącego na Formularzu 8-K dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem:
http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

Załączniki:
1. Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie.
Załączniki
Plik Opis
Raport50a_2013.pdfRaport50a_2013.pdf Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-31 Ryan Lee Dyrektor Finansowy Ryan Lee
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki