REKLAMA

CAPITAL PARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.

2021-07-08 00:01
publikacja
2021-07-08 00:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_7.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji akcji, stanowiących 86 % (osiemdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, reprezentujący 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji głosów, co stanowi 81,61 % ogólnej liczby głosów.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżącego nr 7.pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 7.pdf wykaz 5%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-07 Marcin Juszczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki