REKLAMA

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

2021-10-27 12:49
publikacja
2021-10-27 12:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_kwartalne_ccenergy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-01 za 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 120 0 26
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 54 865 -775 - 11 842 -171
III. Zysk (strata) brutto -54 931 - 793 -11857 -175
IV. Zysk (strata) netto -55 084 -1 306 -11 890 -288
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -168 -536 -36 -118
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności iwestycyjnej 156 100 34 22
VII. Przepływy piebiężne netto z działalności finansowej 156 437 34 96
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 -436 -3 --96
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrbrotowego) 14 555 69 716 3 142 15 390
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 488 2 628 753 580
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 488 2 628 753 580
XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 151 68 395 14 279 15 098
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 799 15 135
XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 1,6000 0,0380 0,35 0,032
XVII. Rozwodniony zysk (strata)na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 1,6000 0,0380 0,35 0,032
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,42 1,96 0,09 0,43
XIX. Rozodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,42 1,96 0,09 0,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
stan na 2021-09-30 koniec 3 kwartału /2021 stan na 2020-12-31 koniec 2020 roku stan na 2021-09-30 koniec 3 kwartału /2021 stan na 2020-12-31 koniec 2020 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 120 0 26
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 54 865 -1 106 - 11 842 -240
III. Zysk (strata) brutto -54 931 -1 145 -11857 -248
IV. Zysk (strata) netto -55 084 -2 243 -11 890 -486
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -168 -1 331 -36 -288
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności iwestycyjnej 156 857 34 186
VII. Przepływy piebiężne netto z działalności finansowej 156 487 34 108
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 13 -3 3
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrbrotowego) 14 555 69 271 3 142 15 011
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 488 3 120 753 676
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 488 3 120 753 676
XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 151 66 151 14 279 14 335
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 799 14 857
XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 1,6000 0,065 0,35 0,014
XVII. Rozwodniony zysk (strata)na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 1,6000 0,065 0,35 0,014
XVIII, Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,42 2,02 0,09 0,43
XIX. Rozwodniona wartość księgow na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) 0,42 2,02 0,09 0,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcją (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
sprawozdanie kwartalne ccenergy.pdfsprawozdanie kwartalne ccenergy.pdf kwartalne sprawozdanie finasoweza III kwartal 2021 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-27 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki