REKLAMA
BADANIE BANKIER.PL

BTC STUDIOS S.A.: Nabycie 100 proc udziałów Xi4G sp. z o.o.

2022-06-09 16:16
publikacja
2022-06-09 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-09
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Nabycie 100 proc udziałów Xi4G sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 informującego o ustaleniu wstępnych założeń nabycia przez Emitenta udziałów Xi4G sp. z o.o. oraz do raportu EBI nr 14/2022 z dnia 6 czerwca 2022 informującego o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, informuje o nabyciu przez Emitenta w dniu 8 czerwca 2022 100% udziałów spółki Xi4G sp. z o.o. wniesionych przez dotychczasowych wspólników Xi4G sp.z o.o. w drodze aportu tytułem pokrycia akcji serii M.

Zarząd Emitenta informuje o rozpoczęciu prac nad modernizacją założeń strategicznych, w związku z dokonaną akwizycją.

Emitent jednocześnie informuje, że o wszelkich istotnych strategicznie zmianach będzie informował rynek systematycznie w miarę postępu prac nad implementacją dorobku i zaplecza Xi4G sp. z o.o. do zasobów BTC Studios S.A. Zarząd Emitenta jednocześnie patrzy z dużym optymizmem na nadchodzące kwartały oraz wierzy, że połączenie sił obu podmiotów przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-09 Adrian Smarzewski Prezes Zarządu Adrian Smarzewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki