REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” sp. j.

2022-08-26 16:06
publikacja
2022-08-26 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-26
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” sp. j.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku, w którym Emitent informował o wypełnieniu przez spółkę zależną Emitenta, British Automotive Polska S.A. [BAP], weksla własnego in blanco wystawionego przez M. Karlik sp.k. [M. Karlik], poręczonego przez „Karlik” sp. j. [Karlik sp.j.], oraz o wezwaniu wystawcy w/w weksla oraz poręczyciela wekslowego do wykupu weksla w dniu 25 sierpnia 2022 roku niniejszym informuje, że ani M. Karlik ani Karlik sp.j. nie wykupiły w/w weksla w terminie płatności.

W związku z powyższym w dniu 26 sierpnia 2022 roku BAP wniosła do właściwego miejscowo sądu pozew o zapłatę z weksla przeciwko poręczycielowi wekslowemu, Karlik sp.j., dotyczący zapłaty przez Karlik sp.j. na rzecz BAP kwoty 8.402.876,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-26 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki