REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF

2021-07-07 13:03
publikacja
2021-07-07 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. zaakceptował wysokość szacunku rezerwy dotyczącej roszczeń z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF w II kwartale 2021 r. w łącznej kwocie 186,5 mln zł. Oznacza to, że wartość bilansowa rezerwy według stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniesie 458,7 mln zł.

Wzrost wartości rezerwy jest skutkiem przede wszystkim zwiększenia liczby postępowań w toku. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. Bank był pozwanym w 1 378 postępowaniach sądowych, co oznacza przyrost w II kwartale 2021 r. o 435 spraw (436 nowych postępowań, 1 zakończone).

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka prawnego związanego z umowami kredytów mieszkaniowych w CHF zostaną ujawnione w Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2021 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Provision for a legal risk related to the CHF mortgage loans

current report no. 37/2021


date: 7 July 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") hereby
informs that on 7 July 2021, it approved the estimated level of the
provision for claims related to the CHF mortgage loans’ agreements for
the second quarter of 2021 in a total amount of PLN 186.5 million. As a
result, the balance value of the provision as at 30 June 2021 would
amount to PLN 458.7 million.


The increase of the provision results mainly from the growing number of
pending legal cases. As at 30 June 2021, the Bank was suited in 1 378
court cases, which represents an increase of 435 cases in the second
quarter of 2021 (436 new lawsuits, 1 case finished).


Detailed information on legal risk related to the CHF mortgage loans’
agreements will be disclosed in the Consolidated Semi-Annual Report of
the Bank's Group for the first half of 2021.

Legal basis


Article 17, item 1 of the Market Abuse Regulation (MAR)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-07 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-07-07 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki