REKLAMA

BLACK PEARL: Adoption of a resolution on dividend payment by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 30th, 2022. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy prz

2022-07-04 11:19
publikacja
2022-07-04 11:19
Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter the "Issuer") with its registered office in Warsaw, informs that on June 30th, 2022, in the presence of notary public Paweł Orłowski, running a notary office in Warsaw at ul. Wspólna 70, an Ordinary General Meeting was held which adopted Resolution No. 15 on the allocation of the Company's profit for the financial year ending on December 31, 2021 and the determination of the dividend date and payment date, according to which:
- part of the net profit for the financial year 2021 in the amount of PLN 368 007.00 (in words: three hundred and sixty-eight thousand and seven zlotys) was allocated to the payment of dividends to the Company's Shareholders,
- dividend in the amount of PLN 368 007.00 is 1.5% of the nominal value of shares - 0.15 grosz for each share with a nominal value of PLN 0.10,
- the dividend date was set for September 30th, 2022,
- the dividend payment date was set for December 30th, 2022.

The shareholders who hold the Company's shares under the code ISINPLBLKPC00014 are entitled to the dividend. The total number of shares entitled to dividend is 245,338,000 shares.

The dividend will be paid through the National Depository for Securities.

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Offerings - current and periodic information, § 4 sec. 6 of Annex 3 to the Alternative Regulations
Trading System "Current and periodic information provided in the alternative
trading system on the NewConnect market ".


Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę nr 15 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, zgodnie z którą:
- część zysku netto za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 368 007,00 zł (słownie trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedem złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
- dywidenda w kwocie 368 007,00 zł stanowi 1,5% wartości nominalnej akcji – 0,15 grosza na każdą akcję o wartości nominalnej 0,10 zł,
- dzień dywidendy ustalono na dzień 30.09.2022 r.,
- termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30.12.2022 r.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje Spółki objęte kodem ISINPLBLKPC00014. Łączna liczba akcji uprawnionych do dywidendy to 245 338 000 szt.

Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki