BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.

2020-06-10 16:19
publikacja
2020-06-10 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 roku:

1) James Van Bergh – 537.195 akcji reprezentujących 537.195 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. – 32,61%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów –18,79%;
2) Benefit Invest Limited – 309.221 akcji reprezentujących 309.221 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. – 18,77%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 10,82%;
3) Fundacja Drzewo i Jutro – 239.628 akcji reprezentujących 239.628 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. – 14,54%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 8,38%;
4) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 159.000 akcji reprezentujących 159.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. – 9,65%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,56%.
5) Invesco Europlus Fund – 146.963 akcji reprezentujących 146.963 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. – 8,92%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,14%.
6) Government of Norway – 85.026 akcji reprezentujących 85.026 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. – 5,16%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 2,97%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (hereinafter, the “Company”), hereby provides the list of the
shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Ordinary
General Meeting of the Company held on June 10, 2020:


1)    
James
Van Bergh – 537 195 shares representing 537 195 votes at the General
Meeting; percentage share in the number of votes at the General Meeting
on June 10, 2020: 32.61%; percentage share in the total number of votes:
18.79%;2)    
Benefit
Invest Limited – 309 221 
shares representing 309 221 votes at the
General Meeting; percentage share in the number of votes at the General
Meeting on June 10, 2020: 18.77%; percentage share in the total number
of votes: 10.82%3)    
Fundacja
Drzewo i Jutro – 239 628 shares representing 239 628 votes at the
General Meeting; percentage share in the number of votes at the General
Meeting on June 10, 2020: 14.54%; percentage share in the total number
of votes: 8.38%;4)    
Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny – 159 000 shares representing 159 000 votes
at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on June 10, 2020: 9.65%; percentage share in the total
number of votes: 5.56%;5)    
Invesco
Europlus Fund – 146 963 shares representing 146 963 votes at the General
Meeting; percentage share in the number of votes at the General Meeting
on June 10, 2020: 8.92%; percentage share in the total number of votes:
5.14%;

6)
Government of Norway – 85 026 shares representing 85 026 votes at the
General Meeting; percentage share in the number of votes at the General
Meeting on June 10, 2020: 5.16%; percentage share in the total number of
votes: 2.97%.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-10 Bartosz Józefiak Członek Zarządu
2020-06-10 Adam Radzki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki