97,6800 zł
0,23% 0,2200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Oddalenie apelacji akcjonariusza Banku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Oddalenie apelacji akcjonariusza Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, iż wyrokiem z dnia 17 października 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację akcjonariusza Banku od korzystnego dla Banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie dotyczącej żądania stwierdzenia nieważności uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2016.

Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION17.10.2019 - Report 28/2019: Dismissal
of the Bank’s shareholder appealThe Management Board
of the Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) hereby informs that by the
sentence of 17 October 2019 the Appeal Court in Warsaw dismissed the
appeal of the Bank’s shareholder against the favorable for the Bank
sentence of the Circuit Court in Warsaw dated 30 October 2018 concerning
the shareholder’s claim for declaration of invalidity of resolution No 5
of the Bank’s Ordinary General Meeting dated 19 April 2017 on acceptance
of the Bank’s financial statement for 2016.The
aforementioned sentence is legally valid.Legal basis: § 19
section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinance of 29 March 2018
re. current and periodic reports published by the issuers of securities
and the rules of equal treatment of the information required by the laws
of non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-10-17 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.