Aktualizacja informacji nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Kontrahentowi

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-25
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Kontrahentowi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z 4 lipca 2018 roku jak również informacji przekazanej w raporcie okresowym za III kwartał 2018 r., w sprawie powzięcia informacji o wniesieniu przez Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: LTR) przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" (dalej: PPL lub Kontrahent) oraz Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent, Spółka) do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozwu o unieważnienie 14 umów najmu zawartych pomiędzy Emitentem a PPL w dniu 6 maja 2018 r., Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 roku Sąd doręczył pełnomocnikowi Spółki odpis powyższego pozwu i zakreślił Spółce termin na wniesienie odpowiedzi na pozew. Emitent wyjaśnia, iż podstawa jego sporządzenia oraz kluczowe jego postanowienia, w tym określona na 78,9 mln zł wartość przedmiotu sporu jest zgodna z informacjami przekazanymi w przywołanym raporcie bieżącym nr 17/2018 raporcie okresowym za III kwartał 2018 r.

Emitent podtrzymuje również przedstawione w powyższym raporcie stanowisko, iż według informacji przekazanych Emitentowi przez Kontrahenta, wcześniejsze postępowanie przetargowe dotyczące najmu powierzchni komercyjnej na terenie Lotniska Chopina w Warszawie zostało przez Kontrahenta zakończone bez wyboru oferty. Emitent w powyższym postępowaniu przetargowym nie brał udziału, a umowy najmu, które zostały zawarte przez Emitenta z Kontrahentem zostały zawarte w procesie negocjacji.

Emitentowi nie są znane żadne okoliczności, które mogłyby przemawiać za uznaniem,
że do zawarcia umów najmu pomiędzy Emitentem i Kontrahentem doszło w wyniku naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów.

Z powyższych względów, Emitent nie dostrzega podstaw do uwzględnienia pozwu LTR o unieważnienie umów najmu zawartych przez Emitenta z Kontrahentem. Jednocześnie Spółka informuje, że wniesiony przez Lagardere Travel Retail Sp. z o. o. wniosek o zabezpieczenie powyższego powództwa przez nakazanie PPL składania informacji nt. wykonywania umów najmu zawartych pomiędzy Emitentem a PPL został prawomocnie oddalony, natomiast wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu wydawania przez PPL Spółce lokali objętych umowami najmu, jak również zakazu wykonywania tychże umów najmu, nie został do chwili obecnej rozpatrzony.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-25 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba
2019-01-25 Michal Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.