REKLAMA
WAŻNE

BALTIC BRIDGE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A.

2020-08-27 14:30
publikacja
2020-08-27 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
4_CV_Jacek_Mikisiewicz_zalacznik_do_RB_6_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, powołała w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Miksiewicza powierzając mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i prowadzonej działalności przez nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Pani Jacek Miksiewicz zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Ponadto Pan Jacek Miksiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki
Plik Opis
4_CV_Jacek Mikisiewicz_załącznik do RB 6_2020.pdf4_CV_Jacek Mikisiewicz_załącznik do RB 6_2020.pdf CV Jacek Miksiewicz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki