REKLAMA

: Aktualizacja strategii PCF Group S.A.

2021-09-27 18:13
publikacja
2021-09-27 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Aktualizacja strategii PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PCF Group S.A. („Spółka”) informuje, że 27 września 2021 r. Zarząd Spółki przyjął aktualizację strategii rozwoju Spółki oraz jej grupy kapitałowej („Grupa”). Strategia ta była przedmiotem prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowanego w dniu 25 listopada 2020 r.
Zaktualizowana strategia Grupy zakłada możliwość: (i) poszerzenia portfolio gier produkowanych przez Grupę o gry z segmentu AA z założeniem, że przy krótszym czasie produkcji, niższym budżecie i mniejszej objętości (ang. scope), będą się one charakteryzować jakością porównywalną z grami z segmentu Triple-A, (ii) produkcji gier AAA i AA w nowych gatunkach, nie objętych dotychczas działalnością Grupy oraz (iii) pozyskania nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub też przejęcia podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo w nowych dla działalności Grupy obszarach, tj. nowym segmencie AA i gatunkach innych niż gry typu shooter i gry akcji, łączące elementy RPG.
Zgodnie z założeniami Spółki, celem zaktualizowanej strategii jest osiągnięcie przez Grupę pozycji jednego z czołowych, niezależnych studiów deweloperskich na świecie, a począwszy od roku 2024, osiągnięcie celu w postaci corocznej premiery gry wyprodukowanej przez Grupę w modelu pracy z wydawcą lub w modelu self-publishing.
Aktualizacja strategii Grupy nie wiąże się ze zmianą celów określonych w dotychczasowej strategii Grupy. W tym zakresie Spółka potwierdza kontynuację przyjętego modelu biznesowego Grupy polegającego na równoległej produkcji kilku gier z segmentu Triple-A w modelu współpracy z wiodącymi globalnymi wydawcami, jak również dalszy rozwój produkcji gier AAA w modelu self-publishing, tj. jako wydawca wyprodukowanych przez Grupę gier w oparciu o istniejące lub nowo wytworzone IP.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PCF Group S.A. (the “Company”) announces that on 27 September 2021 the
Management Board of the Company adopted an updated strategy for the
development of the Company and its group (the “Group”). The strategy was
presented in the Company’s prospectus approved by the Polish Financial
Supervision Authority and published on 25 November 2020.


The updated Group strategy envisages the following: (i) expanding the
portfolio of games developed by the Group to include AA games which,
while characterized by a shorter development time, lower budget and
smaller scope, will have quality comparable to Triple-A games; (ii)
developing AAA and AA games in new genres, not previously explored by
the Group; and (iii) soliciting new development team or teams or
acquiring game development studios in the new areas of the Group’s
activity, that is in the new AA segment and the genres other than
shooters and action games with RPG elements.


According to the Company’s assumptions, the aim of the updated strategy
is to let the Group achieve its goals of becoming one of the leading
independent development studios worldwide, and as of 2024 releasing each
year one game developed by the Group either in cooperation with a
publisher or in the self-publishing model.


The strategy update does not affect the goals adopted in the Group’s
existing strategy. In this respect the Company confirms that it will
maintain the existing business model based on parallel work on several
AAA games in cooperation with leading global publishers, as well as
further development of AAA games in the self-publishing model, i.e. as a
publisher of games developed by the Group based on the existing or new
IP.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki