0,7500 zł
4,17% 0,0300 zł
AWBUD SA (AWB)

Rejestracja przez Sąd zmiany firmy Emitenta i innych zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_-_Zmiany_Statutu_powziete_na_podstawie_Uchwaly_WZ..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_-_Tekst_jednolity_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-03
Skrócona nazwa emitenta
AWBUD
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany firmy Emitenta i innych zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2019, Zarząd spółki pod firmą PartnerBud S.A. (dawniej: Awbud S.A.) z siedzibą w Fugasówce („Emitent" lub „Spółka"), informuje, że powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 3 lutego 2020 r. wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 29/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Spółki („Uchwała WZ”).

Materialnoprawną podstawę wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców stanowiła Uchwała WZ.

Na podstawie Uchwały WZ dokonano zmiany treści §1 i §29 Statutu Spółki (zmiana firmy Spółki). Oznacza to, że z dniem 3 lutego 2020 r. firma Emitenta została zmieniona z Awbud S.A. na PartnerBud S.A. Treść zmienionych postanowień Statutu, Zarząd przekazuje w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały WZ
- Załącznik nr 2 – Tekst jednolity Statutu Spółki

Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 - Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały WZ..pdfZałącznik nr 1 - Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały WZ..pdf Zmiany Statutu
Załącznik nr 2 - Tekst jednolity Statutu Spółki.pdfZałącznik nr 2 - Tekst jednolity Statutu Spółki.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-03 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
2020-02-03 Maciej Cader Prokurent Maciej Cader
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.