REKLAMA

ATREM S.A.: wyniki finansowe

2021-03-20 00:02
publikacja
2021-03-20 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_ATREM.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_ATREM.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_ATREM_Sprawozdanie_z_badania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_ATREM_Sprawozdanie_z_badania.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 86 417,00 115 637,00 19 386,00 26 881,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 019,00 -6 815,00 229,00 -1 584,00
III. Zysk (strata) brutto 294,00 -7 617,00 66,00 -1 771,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 380,00 -7 366,00 534,00 -1 712,00
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -64,00 -580,00 -14,00 -135,00
VI. Zysk (strata) netto 2 316,00 -7 946,00 520,00 -1 847,00
VII. Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,26 -0,80 0,06 -0,19
VIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności
kontynuowanej
0,26 -0,80 0,06 -0,19
IX. Zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej -0,01 -0,06 0,00 -0,01
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej -0,01 -0,06 0,00 -0,01
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 243,00 -12 238,00 503,00 -2 845,00
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 959,00 -213,00 -664,00 -50,00
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -353,00 8 210,00 -79,00 1 909,00
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 069,00 -4 241,00 -240,00 -986,00
XV. Aktywa 80 514,00 78 150,00 17 447,00 18 352,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 031,00 2 977,00 440,00 699,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 495,00 45 501,00 10 075,00 10 685,00
XVIII. Kapitał własny 31 988,00 29 672,00 6 932,00 6 968,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtmlSprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtml Sprawozdanie finansowe Atrem za 2020 rok
Sprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtml.XAdES
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_ATREM S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_ATREM S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtml Sprawozdanie zarządu
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_ATREM S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_ATREM S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtml.XAdES
List_Zarządu_ATREM.xhtmlList_Zarządu_ATREM.xhtml List zarządu
List_Zarządu_ATREM.xhtml.XAdESList_Zarządu_ATREM.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtml Oświadczenie zarządu
Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdania.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdania.xhtml Oświadczenie RN - sprawozdanie
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml Oświadczenie RN - KA
20 ATREM_Sprawozdanie z badania.xhtml20 ATREM_Sprawozdanie z badania.xhtml Sprawozdanie z badania
20 ATREM_Sprawozdanie z badania.T.xhtml.xades20 ATREM_Sprawozdanie z badania.T.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki