REKLAMA

ATLANTIS: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

2021-04-12 18:08
publikacja
2021-04-12 18:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021.03.20_Statut_ATS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021.03.20_ATLANTIS_SE_New_Articles_of_Association_(in_Estonian).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021.03.20_ATLANTIS_SE_New_Articles_of_Association_(in_English).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 9.04.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.03.2021 roku.
W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
"2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 10 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 40 000 000."
Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 12 500 000.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.


The Management Board of ATLANTIS SE with its registered office in Tallinn informs that on 9/04/2021, the Commercial Companies Register (Ariregister), competent for Estonian law, registered the amendments to the Company's Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 20/03/2021.
In connection with the above, the current wording of point 2.4 of the Company's Articles of Association is as follows:
"2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 10 000 000 (ten million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 40 000 000 (forty million) shares."
The current number of shares issued by the Issuer is 12 500 000.
Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.
Załączniki
Plik Opis
2021.03.20_Statut ATS.pdf2021.03.20_Statut ATS.pdf
2021.03.20_ATLANTIS SE New Articles of Association (in Estonian).pdf2021.03.20_ATLANTIS SE New Articles of Association (in Estonian).pdf
2021.03.20_ATLANTIS SE New Articles of Association (in English).pdf2021.03.20_ATLANTIS SE New Articles of Association (in English).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2021-04-12 Anna Kajkowska Operator syatemu espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki