REKLAMA

ATLANTIS: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

2021-06-30 21:03
publikacja
2021-06-30 21:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
38783584_2021.03.20_Statut_ATS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
38783584_2021.03.20_ATLANTIS_SE_New_Articles_of_Association__in_English__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
38783584_2021.03.20_ATLANTIS_SE_New_Articles_of_Association__in_Estonian__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał w dniu 30.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwał nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku.
W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktów 2.1 oraz 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
„2.1. Minimalny kapitał spółki to 1 000 000 (jeden milion) euro, a maksymalny kapitał to 4 000 000 (cztery miliony) euro.”
„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 10 000 000 (dziesięć milionów), największa liczba akcji spółki to 40 000 000 (czterdzieści milionów)”
Ponadto właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) w dniu 30.06.2021 roku dokonał umorzenia 1 250 000 akcji zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku.
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki ATLANTIS SE wynosi 1.125.000,00 EUR oraz składa się z 11.250.000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej w wysokości 0,10 EUR każda akcja.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of ATLANTIS SE with its registered office in Tallinn informs that the Commercial Companies Register (Ariregister) appropriate for Estonian law registered on June 30, 2021, the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the resolution no.1 and 2 adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 20/03/2021.

As a result of this, the current wording of point 2.1 and 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:
„2.1 The minimum amount of share capital of the Company is 1 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 4 000 000 euros.”
„2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 10 000 000 (ten million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 40 000 000 (forty million) shares.”
In addition, the Commercial Register (Ariregister) applicable to Estonian law on June 30, 2021 it redeemed 1 250 000 shares in accordance with Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of March 20, 2021.
Currently, the share capital of ATLANTIS SE amounts to EUR 1 125 000,00 and consists of 11 250 000 shares without par value with a book value of EUR 0,10 per share
The Issuer attached to this report the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.
Załączniki
Plik Opis
38783584_2021.03.20_Statut_ATS.pdf38783584_2021.03.20_Statut_ATS.pdf
38783584_2021.03.20_ATLANTIS_SE_New_Articles_of_Association__in_English__.pdf38783584_2021.03.20_ATLANTIS_SE_New_Articles_of_Association__in_English__.pdf
38783584_2021.03.20_ATLANTIS_SE_New_Articles_of_Association__in_Estonian__.pdf38783584_2021.03.20_ATLANTIS_SE_New_Articles_of_Association__in_Estonian__.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2021-06-30 Anna Kajkowska Operator espi
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki